1. Fly   

 14. Danmark rundt

  2. Bil

 15. International turistinf.

  3. Tog  16. USA
  4. Bus  17. Ruteplaner
  5. Færge  18. Rejseforsikringer
  6. Hoteller Danmark  19. Verdensur

  7. Hoteller udlandet

 20. Rejseguider

  8. Camping Danmark  21. Rejseselskaber
  9. Camping udlandet  22. Turistforeninger/Bureauer (3)
 10. Sommerhuse Danmark  23. Andre foreninger
 11. Sommerhuse udl.  24. Landkort
 12. Vinterferie  25. Rejseportalen
 13. Boligbytte  
    
 
R e j s p l a n e n